Romanian

Updated: 18 Nov 2018
Housing Executive se angajează să asigure servicii de calitate tuturor clienţilor săi. Totodată, dorim să ne asigurăm că toţi cei care se folosesc de serviciile noastre pot obţine consultanţă şi informaţii, în funcţie de nevoile fiecăruia dintre ei. În prezent, noi punem la dispoziţie informaţii în câteva limbi străine şi formate diferite. Acestă pagină are ca scop redarea de informaţii exacte asupra unor teme diferite legate de locuinţe. Acest lucru vă poate ajuta la dobândirea unei mai bune înţelegeri asupra locuinţelor, inclusiv asupra drepturilor pe care le aveţi în Irlanda de Nord.

Interpretare şi traducere

În situaţia în care limba engleză nu este limba dumneavoastră maternă, noi vă putem ajuta. Totodată, pentru cei cu dificultăţi de auz noi aigurăm un interpret care explică prin semne. Poate că veţi avea nevoie de ajutor să comunicaţi cu noi, dacă nu vorbiţi bine limba engleză, sau poate că vă va fi necesară traducerea sau explicarea unei scrisori sau a unor documente scrise, ca de exemplu facturi.
În plus faţă de informaţiile specifice, traduse de Housing Executive şi disponibile aici, website-ul nostru poate fi tradus în mai multe limbi străine. Software-ul de traducere Google vă facilitează acest lucru în mod gratuit.

Serviciul de Traducere

Noi avem acces la interpreţi competenţi care pot asigura interpretare telefonică. Vă puteţi folosi de acest serviciu ori de câte ori:
  • Veniţi la vreunul dintre birourile noastre
  • Ne telefonaţi
  • Vă facem o vizită la domiciliu
Acest seviciu este întotdeauna gratuit.

Modalitatea de întrebuinţare a serviciului de traducere telefonică

Dacă se impune necesar pentru dumneavoastră să folosiţi serviciul nostru de traducere, nu trebuie decât să ne comunicaţi limba pe care o solicitaţi. Noi vom telefona serviciului de traducere care ne va pune la dispoziţie un interpret, în termen de cinci minute. Atunci, dumneavoastră veţi putea discuta cu noi, printr-o conversaţie telefonică, între trei persoane.

Serviciul de interpretare prin semne

Oricare dintre birourile noastre este în măsură să faciliteze o interpretare în confidenţialitate între limba prin semen şi limba engleză vorbită.

Publicaţii

Vă amintim că puteţi beneficia, la cerere, de documentele noastre sub formă de diferite formate, inclusiv: fontă mare, casete audio, Braille, disc de calculator şi multe limbi de altă etnie